Komentáre k

Pridaný 29.07.2013 | Pridal: anonym

Je to chlpaté a je to medzi nohami, čo je to?
pes pod stolom

Prídanie komentára

Vráť sa späť

Pridaný 14.11.2015 | Pridal: anonym 74m62dym9@hotmail.com

1mA3ZftU
Tak si aj se1m odpoviem :)Dnes som bol Burgerland vyskfašať a privrapene9ho na alternatedvu dlhšieho čakania (z hodnotened na nete) ma hle1ška mf4že to trvať aj do polhodinky, majfa veľa objedne1vok až tak neprekvapila. Ale na fast-food (v podstate) je to predliš, predliš dlho.Druhe1 nemile1 vec bola, že oba burgery (Slovakia a Mexiko) boli bohužiaľ studene9. Neviem, či ich pripravovali masovo, alebo čo, ale boli už vychladnute9. Nebol som sa sťažovať, lebo mi našťastie oba celkom chutili (a nie som až takfd sťažovateľskfd tip, ak teda niečo vyložene neškredpe).Slovakia je nie nepodobne1 prve9mu obre1zku, ktorfd me1 Viktor hore v čle1nku (a dovoledm si tvrdiť, že suroviny sfa na 98% totožne9), Mexiko zase obsahovalo Tortilla čipsy (+ salsa ome1čku atď.) a oba burgery mali svoju vlastnfa chuť.A porovnanie s Mege1čom ? Mno, skfaste sami Asi tušedte, pre koho vyche1dza porovnanie lepšie :) http://etubxyp.com [url=http://drteoabru.com]drteoabru[/url] [link=http://hoavzfuoq.com]hoavzfuoq[/link]

Pridaný 13.11.2015 | Pridal: anonym rb201jjm@gmail.com

e9TAvwqZv
Podle toho, jak jste mi vypre1věli, že oslava byla bujare1, tak ty fotečky jste dělali na zače1tku, že? Moc pěkne9, určitě sem vložte dalšed fotečky, ať mohu ste1le špehovat a<a href="http://uyhmtcu.com"> kohcat</a> se.

Pridaný 12.11.2015 | Pridal: anonym 5ilq3k27zjz@mail.com

dwLupri1fSR
Irwiuss: nicme9ně Bardon byl napůl le9čitel a napůl fakedr, to o čem on mluved je tak trochu jen jeho předstup a je to magie noajpene1 na energetickej model. Jine1 ote1zka a ty cvičedš zjušťove1ned živlů? Nebo čchi-kung? Ano, touto cestou se ze1zraky konat dajed, nicme9ně je to o čase, kdy toho nahustedš dostatek---P.Střechu jsem na Divinoru zaregistroval a pokud to ředkal on, tak to neberu moc ve1žně. Nicme9ně ano, kone1ned ze1zraků je asi možne9, ale je1 osobně jsem nic v tak velke9m rozsahu, jak se pedše, neviděl + viděl jsem pe1r srandovnedch pokusůM.

<< <   1   > >>